Vicent Marqués

Va néixer el 1950 en una alqueria de l'horta de València i treballà en diversos oficis fins que es va convertir definitivament en cuiner. La seva afició a la literatura el va portar a escriure un parell d'obres de narrativa i a guanyar el premi Ciutat de València de 1990 amb la novel·la Nit de foc. Actualment treballa en la redacció de la Història de la cuina catalana i occitana, una obra en deu volums, dels quals n’hi ha publicats els dos primers.