Es desploma el mercat de l’ametlla a Catalunya

Les cooperatives demanen un ajut específic a les explotacions de secà per garantir la viabilitat del cultiu

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha expressat la seva preocupació per la caiguda de preus en el mercat de l’ametlla després que es donés a conèixer l’estimació de collita d’aquest fruit sec a Califòrnia. Alhora, avisa que l’enfonsament tindrà greu incidència sobre el cultiu de secà, el que ocupa la major part de la superfície a Catalunya.

La FCAC ha reclamat que, per fer front a aquesta situació i garantir la viabilitat de les explotacions de secà, el Ministeri d’Agricultura recuperi el manteniment de l’actual ajut associat, l’establiment d’ecoesquemes que afavoreixin determinats sistemes productius i la posada en marxa d’un pla de reconversió a les plantacions tradicionals de secà, com a única via per assegurar la seva viabilitat.

Roger Palau, responsable de fruita seca de la FCAC i també del conjunt de cooperatives de fruita seca espanyoles, destaca que “el cultiu de l’ametller ocupa una superfície productiva de més de 450.000 hectàrees a Espanya, de les quals un 86% estan cultivades en secà amb rendiments significativament menors als de regadiu. Això dificulta la seva pervivència en un context de màxima i creixent competitivitat, que deriva en ingressos escassos i baixa rendibilitat. Creiem que cal protegir l’ametller de secà tant pel paper mediambiental d’aquest cultiu com per l’impacte positiu a nivell econòmic i social en el desenvolupament rural de les regions productores”.

Segons les previsions d’Almond Board, les importacions d’ametlla americana a la Unió Europea augmentaran un 17,6% respecte a 2019 per la producció rècord a Califòrnia, que es preveu d’1.361.000 tones d’ametlla.

La situació del sector s’agreuja pel tancament de canal HORECA com a conseqüència de la COVID-19, la pràctica desaparició de les exportacions i la important caiguda de les cotitzacions de l’ametlla en els últims mesos en les diferents llotges nacionals (a la Llotja de Reus, l’ametlla es cotitzava al gener a 5,30 €/Kg gra enfront dels 3,40 €/kg de la segona setmana de juny).

Nou comentari