Vadegust
El consum d’oli d’oliva verge en embarassades ajuda els fetus amb baix pes

Un equip d’experts de l’Estació Experimental del Zaidín, centre del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a Granada, ha observat en un estudi que el suplement de la dieta materna amb oli d’oliva verge extra en embarassades durant els dos últims terços de gestació millora el desenvolupament cerebral de fetus afectats per creixement intrauterí retardat; és a dir, que presenten valors de pes per sota del normal.

Aquest equip, segons ha informat la Fundación Desucbre, ha comptat amb la col·laboració del laboratori de Fisiologia Comparada de l’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA-CSIC), el departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat Autònoma de Barcelona i el departament de Producció i Sanitat Animal de la Universitat Cardenal Herrera-CEU, i ha demostrat els efectes neuroprotectors d’una molècula antioxidant natural abundant en l’oli d’oliva verge en fetus porcins de baix pes.

Estudis previs realitzats per aquest mateix grup d’experts evidenciaven l’efectivitat d’aquesta molècula com a “protector neuronal en diferents parts del cervell”. En concret, han pogut observar que actua sobre l’hipocamp, àrea involucrada en la memòria, l’aprenentatge, els estats d’ànim, l’estrès i la cognició.

També incideix en l’amígdala, zona amb forma d’ametlla encarregada de processar i emmagatzemar reaccions emocionals, fonamentals per a la supervivència; i en el tall prefrontal, vinculat a funcions executives com la planificació o la memòria.

Anomenat hidroxitirosol, aquest antioxidant natural es troba en estat pur en forma de líquid transparent i vàter en l’olivera, principalment en les olives. Aquesta molècula és un dels compostos més abundants en l’oli d’oliva verge extra i és responsable d’atorgar-li el sabor amarg a aquest aliment. No obstant això, no es troba en la resta d’olis perquè s’elimina amb el refinat.

En aquest nou treball, titulat ‘Polyphenols and IUGR Pregnancies: Effects of the Antioxidant Hydroxytyrosol on the Hippocampus Proteome in a Porcine Model’ i publicat en la revista científica ‘Antioxidants’, l’equip de recerca ha aprofundit en el coneixement de l’efecte de l’hidroxitirosol sobre el conjunt de proteïnes que es tradueixen en l’hipocamp de fetus afectats per creixement intrauterí retardat.

“Amb aquest estudi busquem identificar els mecanismes moleculars que modulen els efectes neuroprotectors d’aquesta substància a nivell cerebral“, ha explicat la investigadora de l’Estació Experimental del Zaidín Consolación García-Contreras.

Per a això, van realitzar un estudi proteòmic, és a dir, van determinar i van quantificar totes les proteïnes que s’estaven traduint en aquesta zona del cervell en fetus les mares del qual havien estat suplementades amb hidroxitirosol i en fetus les mares del qual no havien rebut el suplement.

L’objectiu d’aquesta comparativa es va centrar en avaluar així possibles canvis quant a la seva abundància. “Identifiquem gairebé 6.000 proteïnes, un mapa complet que vam anar desgranant amb un programa estadístic molt restrictiu per a acarar quins d’elles apareixien diferencialment expressades en els dos grups estudiats”, ha detallat García-Contreras.

Una dona embarassada amaneix amb oli d’oliva una amanida, en imatge de recurs | FUNDACIÓ DESCUBRE

Els resultats obtinguts van mostrar que el consum d’hidroxitirosol a penes influïa en la quantitat de proteïnes que s’estaven produint en l’hipocamp entre els fetus de les mares control i fetus procedents de mares que van rebre un suplement d’aquest compost en la seva dieta. “El consum d’aquesta molècula prevé de processos oxidatius a nivell neuronal, però no a través de canvis quant a nivells de proteïnes”, ha afirmat l’autora de l’estudi.

No obstant això, van observar diferències quant a abundància d’11 proteïnes entre tots dos grups. De totes elles, tres proteïnes amb funcions neuroprotectoras van ser més abundants en el grup de fetus tractats.

Una d’elles actua com a missatger dels senyals cerebrals. “Aquesta proteïna evita la incorporació de metabòlits tòxics en el sistema nerviós. La seva absència està relacionada amb la pèrdua de funció cognitiva i l’envelliment”, ha puntualitzat García-Contreras.

Una altra de les proteïnes més abundants repara les estructures anòmales que impedeixen a altres pèptids incorporar-se a la cadena proteica i exercir la seva funció. “En fetus les mares del qual van prendre hidroxitirosol, hi havia major quantitat d’aquestes proteïnes. La manca d’elles o una baixa disponibilitat de les mateixes provoca que es trenqui aquest cicle i com a conseqüència poden sorgir diferents malalties relacionades amb una malformació proteica”, ha assenyalat l’experta.

La tercera d’aquestes proteïnes està relacionada amb la funció cognitiva. “Si la seva presència és baixa, existeixen més possibilitats de patir estrès i ansietat”, ha indiicado.

Per a obtenir aquestes conclusions, els experts van realitzar un disseny experimental en el qual es van incloure dos grups: d’una banda, un grup de truges ibèriques a les quals se’ls va subministrar el suplement d’hidroxitirosol durant els dos últims terços de gestació, i un grup control al qual no se li va incloure.

A tots dos grups se’ls va restringir l’alimentació a un 50 per cent de les seves necessitats diàries per a assegurar l’aparició de fetus amb creixement intrauterí retardat i, així, poder comprovar l’efectivitat o no del hidroxitirosol.

El creixement intrauterí retardat és principalment originat per un dèficit en l’aportació de nutrients i/o oxigen al fetus degut a una inadequada alimentació materna (per excés o per defecte), o bé per una insuficiència placentària no relacionada amb l’alimentació materna.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa