Vadegust
La Unió Europea autoritza la comercialització de larves d’escarabat

En l’actualitat existeix un notable interès a nivell internacional per potenciar i valorar el consum d’insectes. Les seves propietats nutritives, juntament amb el baix impacte ecològic i econòmic que suposa la seva producció, converteixen la cria d’insectes i l’aprofitament de productes derivats en una prometedora indústria alimentària que comença a desenvolupar-se a poc a poc a Europa.

Nous aliments

En l’actualitat ja és possible trobar insectes sencers i altres productes que els contenen com a ingredient en alguns supermercats. Independentment de la sorpresa o repulsa que pugui implicar el menjar insectes, la realitat és que l’autorització i comercialització d’insectes està regulada des de 2018 quan va entrar en vigor el Reglament de nous aliments, categoria en la qual estan inclosos.

Procediments per a la comercialització d’insectes

Els insectes estan inclosos en la definició de “nou aliment”, per la qual cosa qualsevol operador que vulgui comercialitzar insectes per a alimentació humana a la Unió Europea ha de presentar una sol·licitud perquè pugui ser inclòs en la llista de nous aliments. Hi ha dues vies:

  • L’insecte forma part de la dieta tradicional d’un país tercer durant almenys 25 anys i posseeix un historial d’ús alimentari segur. En aquest cas, l’operador haurà de notificar la seva comercialització aportant la documentació necessària.
  • L’operador haurà de seguir el procediment d’autorització de nou aliment si l’insecte en qüestió no compleix els requisits anteriors.

Abans del Reglament de nous aliments ja hi havia països europeus que toleraven la venda d’insectes. No obstant això, amb l’entrada en vigor d’aquesta norma, les empreses que comercialitzen aquests insectes es van veure obligades a presentar una sol·licitud per a la seva inclusió en la llista de la Unió Europea, com a requisit per a poder continuar venent-los. Des de llavors, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha rebut un gran volum de sol·licituds, entre les quals s’inclouen varietats d’insectes comestibles.

Larves d'escarabat | Pixabay
Larves d’escarabat | Pixabay

Quatre insectes segurs per a alimentació humana

Que el consum d’un aliment sigui segur és requisit indispensable perquè pugui ser inclòs en la nostra dieta, tal i com recull l’OCU. Per això, abans d’autoritzar un aliment nou, l’EFSA ha de realitzar una anàlisi del risc d’aquest producte (en aquest cas de l’espècie d’insecte en qüestió) i confirmar que la seva ingesta no implica perill per als consumidors.

Ja són quatre els insectes que compten amb l’avaluació positiva per part de l’EFSA i tenen autorització per a ser comercialitzats a la Unió Europea. L’últim a entrar en la llista, al gener de 2023, són les larves d’escarabat del fem.

1. Cuc de la farina (Tenebrio molitor)

Aquest cuc és el primer insecte autoritzat per a consum humà, aprovat al maig de 2021. El cuc groc de la farina ja s’estava utilitzant com a ingredient per al consum humà. Ara es pot fer amb l’aval de la CE de nou aliment. Aquest nou aliment està destinat a ser utilitzat com a insecte sencer i dessecat en forma d’aperitiu o com a ingredient alimentari en una sèrie de productes alimentaris.

2. Llagosta migratòria (Locusta migratòria)

Aquest és el segon insecte aprovat al novembre de 2021. El nou aliment estarà disponible en forma de congelat, sec i en pols.

3. Grill domèstic (Acheta domesticus)

El tercer insecte autoritzat per a consum humà a la Unió Europea va ser aprovat al febrer de 2022.

Pot ser consumit en sec com a aperitiu o com a ingredient d’una sèrie d’aliments en forma de pols, com a productes proteics, galetes o productes de pasta o congelat.

4. Larves d’escarabat del fem (Alphitobius diaperinus)

Es tracta de l’insecte més recentment autoritzat per a la venda a la Unió Europea. Al juliol de 2022, l’EFSA va emetre una avaluació positiva de les larves d’escarabat advertint que pot causar reaccions al·lèrgiques igual que passa amb altres espècies autoritzades. En concret, va avaluar la seguretat del consum de preparacions congelades i liofilitzades d’aquest insecte (sencer o en forma de pasta o pols) que serien afegides com a ingredient a diversos productes alimentaris, com ara barretes de cereals, pasta, anàlegs de carn i productes de fleca. Al gener de 2023 s’ha autoritzat la seva venda a la Unió Europea.

Si tens al·lèrgies als crustacis, compte

Les etiquetes dels aliments elaborats amb cucs de la farina o llagostes han d’indicar que aquests ingredients podrien causar reaccions en persones amb al·lèrgies a crustacis. En relació al grill, les dades que té la Comissió Europea sobre casos de sensibilització primària i al·lèrgies no són concloents, per la qual cosa de moment no hi ha obligació d’alertar a l’etiqueta.

Les formulacions d’insectes poden tenir un alt contingut de proteïnes, amb les quals estan relacionades moltes al·lèrgies. Per això, l’EFSA demana avaluar si el consum d’insectes podria desencadenar alguna reacció al·lèrgica, bé sigui provocada per la sensibilitat d’un individu a les proteïnes d’insectes, o per la reactivitat creuada amb altres al·lergògens o al·lergògens residuals dels aliments per a insectes.

L’EFSA ja va fer pública la seva opinió sobre el perfil de risc en relació amb la producció i el consum d’insectes com a aliment i pinso. En l’informe l’EFSA presenta els potencials riscos biològics i químics així com la potencial al·lergenicitat i possibles riscos mediambientals associats als insectes “de granja”. L’informe de l’EFSA conclou recomanant que és necessari investigar en els aspectes que originen incerteses a causa de la falta d’informació.

Per al control dels perills microbiològics, les empreses hauran d’aplicar mesures correctes d’higiene durant totes les fases de producció i comercialització d’insectes.

Els consumidors, per part seva, han de seguir unes normes d’higiene bàsiques per a minimitzar el risc de contaminació creuada i de proliferació i superviviencia de microorganismes.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa