Vadegust
El producte que els bars i restaurants ja estan obligats a donar gratis

La Llei de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular ha entrat en vigor després de la seva publicació aquest passat dissabte en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), excepte pel que fa referència als dos nous impostos de nova creació -el de producció de plàstics d’un sol ús i el de dipòsit de residus en abocador-, l’aplicació de la qual s’ajorna fins a l’1 de gener de 2023. Amb això, des d’aquest mateix moment els establiments d’hostaleria han d’oferir gratis aigua de l’aixeta -com una de les mesures per a reduir l’ús d’ampolles d’un sol ús- i les botigues hauran de fomentar la compra a granel.

Així, per a reduir el consum d’envasos d’un sol ús, les administracions públiques fomentaran el consum d’aigua potable amb fonts i envasos reutilitzables i els establiments d’hostaleria i restauració hauran d’oferir “sempre” als consumidors o usuaris dels seus serveis la possibilitat de beure aigua no envasada d’aixeta de manera gratuïta.

Una aixeta amb aigua | Pixabay

D’altra banda, des de l’1 de gener de 2023 els comerços minoristes d’alimentació amb una superfície de 400 metres quadrats o més hauran de comptar amb, almenys, un 20 per cent de la seva àrea amb productes sense embalatge primari, amb venda a granel o a través d’envasos reutilitzables. A més, hauran d’acceptar envasos reutilitzables (bosses, ‘tuppers’ o ampolles) del bon estat dels quals haurà de responsabilitzar-se l’usuari i, en cas de no estar-ho, el comerciant podrà rebutjar-lo.

La nova Llei inclou l’obligació de les entitats locals d’establir la recollida separada de “almenys”, paper, metalls, plàstic i vidre; els bioresidus (orgànica) abans del 30 de juny d’enguany en municipis de més de 5.000 habitants i abans del 31 de desembre de 2023 per a la resta; els residus tèxtils, l’oli de cuina usat i els residus domèstics perillosos abans del 31 de desembre de 2024, igual que en el cas dels residus de mobles i estris.

Es permetrà un volum d’impropis en el cas dels bioresidus de fins al 20 per cent des d’aquest mateix 2022 i del 15 per cent des de 2027, encara que aquest percentatge podrà reduir-se per ordre ministerial. En total, l’any 2035, el percentatge de residus municipals recollits de manera separada ha de ser de “com a mínim” el 50 per cent en el pes total de tots els que es generin.

No obstant això, la llei permet la recollida conjunta d’alguns materials ja que reconeix que fer-ho de manera separada implicaria costos econòmics “desproporcionats, tenint en compte el cost dels impactes adversos sobre el medi ambient i la salut derivats de la recollida i del tractament de residus barrejats, la capacitat per a millorar l’eficiència en la recollida i el tractament de residus, els ingressos procedents de les vendes de matèries primeres secundàries, l’aplicació del principi qui contamina paga i la responsabilitat ampliada del producte.

Got d'aigua amb gel | Pixabay
Got d’aigua amb gel | Pixabay

Així, inclou com a objectius de preparació per a la reutilització, que almenys es destini a reciclatge el 50 per cent de paper, metall, vidre, plàstic, bioresidu; el 70 per cent dels no perillosos de construcció i demolició; en 2025 es tindrà preparar per a reutilització i reciclatge almenys el 55 per cent dels municipals i un 60% en 2030 dels que, almenys, un 5 per cent del tèxtil, aparells elèctrics i electrònics, mobles, entre altres i un 10 per cent en 2030.

Les ampolles de plàstic hauran d’aconseguir uns objectius de reciclatge d’almenys el 70 per cent en 2023; del 77 per cent en 2025; del 85 per cent en 2027 i del 90 per cent en 2029 respecte a l’introduït en el mercat. En el cas que aquests objectius no s’aconsegueixin el 2023 o 2027 a nivell estatal es podrà implantar a tot l’estat un sistema de
dipòsit, devolució i retorn per a aquests envasos que garanteixi el compliment dels objectius en 2025 i 2029.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa