Vadegust
Aprovat el Pla Director contra els fraus agroalimentaris a Catalunya

La qualitat dels aliments és una demanda dels consumidors i un aspecte fonamental per a la competitivitat de les empreses agroalimentàries i, per tant, és una de les prioritats de la política alimentària. Garantir la qualitat dels aliments i la lluita contra pràctiques deslleials implica el compromís de les empreses alimentàries i de les administracions públiques amb els consumidors.

La finalitat principal del control oficial en matèria de lluita contra el frau alimentari és la protecció dels interessos econòmics dels agents que formen part de la cadena agroalimentària, especialment de totes aquelles empreses que compleixen les normes i dels consumidors. El control oficial verifica les garanties d’autenticitat, integritat, conformitat i qualitat dels aliments que es comercialitzen i assegura la transparència i la competència lleial de les transaccions comercials.

La Direcció General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural és l’autoritat competent a Catalunya en matèria de control oficial de la qualitat alimentària i la lluita contra fraus, i anualment articula el sistema de control mitjançant el Pla General d’Inspecció de lluita contra el frau en els productes agroalimentaris.

Per a l’any 2022 el Pla General d’Inspecció de lluita contra el frau en els productes agroalimentaris preveu la realització de 110 inspeccions i 240 controls exploratoris:

  1. Inspeccions (investigacions) planificades, realitzades a empreses alimentàries seleccionades per mitjà d’una anàlisi de risc. Aquest tipus d’inspeccions comporten aixecament d’actes d’inspecció i poden suposar l’adopció de mesures cautelars, com ara la immobilització de productes. En el cas de constatació d’infraccions, donen lloc a la tramitació d’expedients sancionadors.
  2. Inspeccions (investigacions) imprevistes, que no han estat programades a priori i es realitzen com a conseqüència de successos inesperats o sospites d’infracció, com ara denúncies, comunicacions d’altres organismes de control o altra informació. Sovint tenen caràcter urgent i es tramiten com les inspeccions programades.
  3. Controls exploratoris, són actuacions de caràcter sistemàtic i global en les quals s’avaluen els sistemes de control del procés de fabricació i els procediments de traçabilitat fets servir per les empreses (registres, documents d’acompanyament, etiquetatge, identificació de productes). En total s’avaluen en cada actuació 68 elements de risc. No tenen caràcter repressiu sinó informatiu i serveixen per avaluar el possible risc d’incompliment i/o frau de les empreses.

Les inspeccions es realitzen seguint una metodologia d’investigació i auditoria, i tenen com a objectiu bàsic la detecció de fraus o pràctiques antireglamentàries en matèria de qualitat. Es centren primordialment en els sectors que han estat avaluats com d’alt risc i en aquells que tenen alguna circumstància o conjuntura especial. La selecció de les empreses a inspeccionar també es fa en funció de l’avaluació del risc dins de cada sector.

Durant les inspeccions es prenen mostres d’aliments i d’altres productes intermedis per analitzar-ne la seva identitat i que compleixen les normes de qualitat, es revisen els documents d’acompanyament dels aliments, els autocontrols i el sistema de traçabilitat que té implantat l’empresa per identificar possibles fraus i es comprova la veracitat de la informació que apareix a les etiquetes.

Els detalls previstos en el Pla no són públics, atès que les inspeccions en aquest àmbit es realitzen sense previ avís.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa